Krever livsvarig for diskotekangrep i Berlin

Aktoratet krever livsvarig fengsel for fire av de fem tiltalte for terroraksjonen mot et diskotek i Berlin i 1986.