Talibanere får beskyttelse under Genevekonvensjonen

George W. Bush har bestemt at fanger tilhørende Taliban-styrkene skal få status som krigsfanger.