Oppdrag: Bekjempe terrorisme<br/>Resultat: Milliardsluk og mer terror

Norge har brukt drøyt 2,4 milliarder kroner i Irak og Afghanistan. USA har betalt ca 3300 milliarder for den såkalte krigen mot terror. Imens øker den globale terroren.