Kinas grønne problem

90 prosent av Kinas grunnvann er forurenset. Men krav om økonomisk vekst står i veien for opprydding.