Sier ja til oppdrett av elg

Mattilsynet har ingen innvendinger mot søknaden fra tre gårdbrukere som ønsker å starte oppdrett av elg i Lierne i Nord-Trøndelag.