Historisk fredserklæring

Hand in hand: Nord- og Sør-Korea undertegnet en erklæring om fred og tettere økonomisk samarbeid.