Berlusconis immunitetslov godkjent

Det italienske annetkammeret vedtok torsdag et lovforslag som gir statsminister Silvio Berlusconi og andre av landets ledere immunitet mot straffeforfølgelse.