Protester under OL-seremoni

Den olympiske ild møtes med protester fra første stund. Mandag prøvde demonstranter å avbryte seremonien som ble holdt da ilden skulle tennes i Hellas.