Hard britisk strid om adopsjonsrett for homofile

Den katolske kirke truer med å stanse sin adopsjonstjeneste i Storbritannia, hvis den tvinges til å rette seg etter loven om likestilling mellom homofile og heterofile.