Russland sender flere soldater til Abkhasia

Russland har sendt troppeforsterkninger til den andre utbryterregionen i Georgia, Abkhasia. Nå er flere enn 9.000 russiske soldater på plass i regionen.