Fire pårørende blir igjen på Shetland

De overlevende etter Bourbon Dolphin-kantringen og de fleste pårørende var på vei hjem til Norge igjen søndag. Noen valgte likevel igjen på Shetlandsøyene.