Sær fisk inntar Vestlandet

Leirskoleelevene fra Voss ble overrasket da de dro opp denne rare fisken fra dypet. Men varmere vann gjør at det skjer oftere og oftere.