En vanskelig pris

Det tok over ti timer fra prisen ble kunngjort til gratulasjonspressemeldingen løp inn fra Utenriksdepartementet. Var Raftoprisen til Indias ulykkeligste vanskelig? spør BTs Atle M. Skjærstad.