Taliban filmet amerikansk fange

Taliban-geriljaen har offentliggjort et videoopptak av en amerikansk soldat som er blitt tatt til fange i Afghanistan.