Obama søker russisk støtte

USAs president ser Russland som en viktig partner for å løse konfliktene i Iran, Afghanistan og Pakistan.