Snur i september?

Den økonomiske krisen flater ut. Tegn fra verdens største økonomi, den amerikanske, tyder på at den verste resesjonen er over i september og at det kommer et forsiktig oppsving i 2010.