Sikkerheten god påuniversiteter i USA

Sikkerhetstiltakene er mye strengere på amerikanske universiteter enn i Norge. - Vi sjekker alltid før vi sender studenter på utveksling.