Bistandsarbeidere holdes fanget

Mange hundre ansatte i vestlige bistandsorganisasjoner holdes mot sin vilje i krigssonen og flyktningeleirene i Sri Lanka. Flere av dem er ansatt i norske bedrifter.