Fare for nye globale epidemier

Smittsomme sykdommer sprer seg stadig raskere, og faren for globale epidemier er større en noensinne.