Norske hesteraser trues av innavl

De gamle norske hesterasene dølahest og nordlandshest er begge kommet på listen over utrydningstruede arter.