Stortinget forfølger ikke lekkasje

Det er ikke flertall på Stortinget for å granske en mulig lekkasje fra regjeringens sikkerhetsutvalg som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik omtaler i sin biografi.