Ikke brev til Norge

Norge er ikke blant dem som blir bedt om å lempe på begrensningene for hva styrkene i Afghanistan kan brukes til.