Orkaner skyldes neppe klimaendringer

Vi kan ikke fastslå sikkert at vi får sterkere orkanvirksomhet på grunn av klimaendringer, fastslår forsker Terje Berntsen.