Folkeavstemningen i Irak i gang

Folkeavstemningen om utkastet til Iraks nye grunnlov er i gang. Myndighetene frykter uro og det er derfor innført strenge sikkerhetstiltak over hele landet.