Navnga tre av ranerne

Dan Pettersen, utleieren av dekkboligen i Stavanger sentrum, fant fem av NOKAS-ranerne i sitt eget hjem. Den ene var skutt i låret.