Abbas med krass kritikk av Israel

Israel forsøker å påtvinge palestinerne en borgerkrig ved å legge hindringer i veien for en forhandlingsløsning, sier palestinernes president Mahmoud Abbas.