Mange irakere har noe å forsvare

Vel er Saddam Husseins styre hatet av den alminnelige iraker, men det har regjert Irak i 35 år, og har gjort befolkningen totalt avhengig av sine beslutninger.