Daria (6) ønsker seg far hjem til nyttår

Far ble sendt til Afghanistan etter en politiaksjon på Dale asylmottak 1. november i år. Daria, mor og lillebror ble tvangsreturnert til Ukraina.