Lavkaste-hinduer konverterer i protest

I India har tusenvis mennesker deltatt i masseseremonier, der lavkaste-hinduer konverterer til buddhismen og kristendommen.