Japans tabu mot atomvåpen svekkes

Japans tabu mot å utvikle egne atomvåpen kan stå for fall. En sentral politiker mener at saken må på dagsordenen etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning.