Papirløs på nåde i Paris

Alan Paul Angala (7) har levd hele livet i Paris - uten lovlig opphold. Regjeringen vil kaste ut ham og mange tusen andre, men møter motstand.