Rekordår for blåbær i Sverige

Det går mot rekordår i de svenske blåbærskogene. Prognosene for årets sesong viser at det blir dobbelt så mye bær som det har vært vanlig de siste årene, skriver svenske aviser.