Ku forsinket hjelpearbeidet

En ku på rullebanen førte til full stans i transporten av nødhjelp til den katastrofeherjede Aceh provinsen.