- Dramatisk økning i antall flyklager

Klager på flyreiser er mer enn fordoblet på over to år.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Klagene renner inn til Transportklagenemnda som behandler flypassasjerenes klager på forsinkelser, kansellering og overbooking.

Administrativ leder Rolf Forsdahl i Transportklagenemnda, som har fly, tog og pakkereiser som sine hovedfelt, forteller om en dobling de siste to årene.

— I 2014 vil vi registrere 1300 innkomne saker totalt. Det er en dramatisk økning, og over en dobling av antall saker sammenlignet med for bare to år siden. Flytrafikken har økt i overkant av ti prosent, men klagebunken skyter fart utover passasjerveksten, sier Forsdahl.

Mer klar over klagemulighetene

Forsdahl mener en av årsakene til økningen er at folk har blitt mer oppmerksomme på sine forbrukerrettigheter ved reisen. Men han legger også til at forbrukeren forventer svært mye av flyselskapene, særlig i forbindelse med forsinkelser.

— Med så billige flybilletter vi har i dag, samsvarer ikke det med forventningene fra en ihuga forbruker. Det er rett og slett ikke mulig, sier han og utdyper:

afp000722737-j0T5fFh01b.jpg

— Flytrafikken er sårbar, og i den sterke konkurransen utnyttes både maskiner og mannskap maksimalt. Slik logistikken er i dag kan selv en liten forsinkelse forårsake at det tar opptil et døgn før trafikken går normalt igjen.I august kom det frem at Transportklagenemnda hadde behandlet 349 klager, hvorav 245 var rettet mot Norwegian.

Medieoppmerksomheten rundt flyselskapets nye maskin og naturkatastrofer er med på å forsterke folks oppmerksomhet rundt klagemuligheter.

— Det var mange skriverier og oppslag rundt askeskyen som skapte store problemer for luftfarten for noen år siden, og med alle problemene Norwegian har hatt i forbindelse med Dreamliner-maskinene. Så folk har nok blitt mer bevisste på dette, sier Forsdahl.

Andelen klagere som får medhold i Flyklagenemnda er ganske konstant i løpet av året, og det skiller heller ikke stort fra et år til et annet.

— I enkelte nemnder kan det være store avvik fordi man av praktiske grunner har samlet opp saker av samme art eller mot samme selskap. Medholdsprosenten ligger i snitt rundt femti prosent, sier Forsdahl.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

- Flyselskapene er hemmelighetsfulle om forbrukernes rettigheter

Men kun 14 prosent vet at de har krav på forpleining hvis flyet ikke går i tide, ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet utførte i høst.

afp000804650-4mUjnhVJV0.jpg

— Flyselskapene skal sørge for at du får mat og drikke, men vi synes de er altfor hemmelighetsfulle om rettighetene, sier direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes, i Forbrukerrådet til oss.Flønes mener hemmelighetskremmeriet har med kostnader å gjøre, og sier at de fleste flyselskap unngår å informere av den grunn.

— Det er god kundeservice å informere sine kunder om rettigheter, og ikke bare om at det er forsinkelser eller en kansellering. Men den informasjonen har kostnadskonsekvenser for selskapene, og dreier det seg om mange passasjerer som gjør krav på sine rettigheter er det snakk om en del penger, sier hun.

Norwegian opplyser at de i sommer implementerte nye tiltak som skal gjøre det enklere for passasjerer å få informasjon under forsinkelser.

— Et eksempel på dette er en link til passasjerrettigheter på sms’en til passasjerer som har en forsinket flygning. I tillegg får enda flere nå sms-varsling under uregelmessigheter da det nå er mulig å registrere telefonnummer på nettsiden vår for å få oppdatert informasjon om enkeltflygninge, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion i Norwegian.

— Det er også mulig å sjekke nettsidene våre på enkeltflygninger – her ligger oppdatert informasjon om forsinkelser og sms’er som har blitt sendt ut til passasjerer, legger hun til.

Krav ved flyforsinkelser og kanselleringer

Vær- og klimaforhold, teknisk feil, endringer i luftromsorganiseringen og svingninger i regulariteten i ruteflytrafikken kan være årsaker til forsinkelser eller kanselleringer for flyselskapene.

- Det du har krav på er avhengig av hvor langt du skal, og hvor forsinket du er til endelig bestemmelsessted. Ved en forsinkelse over to timer slår som regel de første kravene til mat og forpleining inn, sier Rolf Forsdahl.

Du har krav på forpleining dersom forsinkelsen er på:

— To timer ved flyvninger opptil 1500 kilometer.

— Tre timer ved flyvninger innenfor EØS lenger enn 1500 kilometer, og alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 kilometer.

— Fire timer ved alle andre flyvninger.

Kompensasjon når flyet blir kansellert:

— 250 euro for flyvninger under 1500 kilometer.

— 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer i EU.

— 600 euro for flyvninger utenfor EU på mer enn 3500 kilometer.

Kilder: Forbrukerrrådet og Transportklagenemnda

Les også:

Kan koste opptil 800 ekstra å fylle ut feil skjema

Derfor trekker flyselskapene deg dobbelt når du bestiller reisen

Hvilken dag er den billigste å reise på?

Publisert