• MERKER MISNØYEN: Etter å ha opplevd et nokså markant popularitetsoppsving i forbindelse med drapet på Osama bin Laden 2. mai i år, har Obama igjen fått merke folkets misnøye i forbindelse med gjeldskrisen. FOTO: SCANPIX

Gjeldskompromisset blir trolig vedtatt

Men avtalen som holder USAs økonomi på beina vekker liten entusiasme.