43 veteraner fra Israels viktigste militære enhet for elektronisk overvåking har undertegnet et brev til statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsledelsen der de gjør det klart at de mener den omfattende telefonavlyttingen er feil.

Ved å fordømme den omfattende avlyttingen av palestinerne og rollen slik spionasje spiller for å forberede flyangrep som ofte koster sivile liv, åpner veteranene for innsyn i hemmelig praksis som det sjelden skrives om.

— Maktmisbruk

«Vi nekter å ta del i handlinger mot palestinerne, og vi nekter å fortsette å tjene som verktøy for en stadig mer omfattende militær rolle i de okkuperte områdene», skriver de i brevet, som avisa Yedioth Ahronoth siterer fra.

«Slik etterretning åpner for kontinuerlig kontroll over millioner av mennesker og grundig og påtrengende overvåking i de fleste aspekter av deres privatliv», heter det videre.

Ingen av underskriverne står fram ved navn, men flere av dem er intervjuet anonymt av Yedioth og Israels hærs radio. Der klager de over det de kaller innsamling av privat informasjon de kaller maktmisbruk.

Spionpress

De sier slik informasjon om seksuelle preferanser, helseproblemer og lignende kan brukes til å presse folk til å bli spioner.

Brevet fikk positiv respons i den palestinske selvstyremyndigheten, som kaller det en moralsk handling. Men de israelske militære kritiserer underskriverne for ikke å ha gått tjenestevei med sin kritikk og kaller dem en marginal gruppering.