• FOTO: Olsen Olav

Enstemmig bønn om demokrati

Verdenssamfunnet samler seg bak kravet om demokrati og frie valg i Egypt. Internasjonale ledere tilbyr hjelp på veien.