• FORHANDLER? Afghanistans presiden Hamid Karzai forhandler med opprørere, hevder kilder. FOTO: AHMAD MASOOD

- Samtaler med fryktet gerilja

Regjeringen i Afghanistan har startet fredssamtaler med en av landets mest fryktede opprørsgrupper.