Oransjerevolusjonens prinsesse

Julia Timosjenko, som i USA og Russland er anklaget for grove økonomiske forbrytelser, er den viktigste støttespilleren til opposisjonsleder Viktor Justsjenko