Kommunistpampen som ble nasjonalist

Serbias tidligere president Slobodan Milosevic ble selve symbolet på nasjonalismens evne til å utløse etnisk strid og massedrap, også i etterkrigstidens Europa.