Pengetørke for Hamas

De palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Gaza (PA) får det stadig verre økonomisk.