Enorme kostnader av klimaforandringer

Klimaforandringer kan føre til en nedgang i den globale veksten på 20 prosent og koste 45 billioner kroner dersom ikke drastiske tiltak blir satt i verk.