Vannbanditter herjer i tørkerammet Australia

Det tørkerammede Australia står overfor en helt ny type kriminalitet. Vannbanditter bruker brekkjern til å åpne tanker som så pumpes tomme for sitt verdifulle innhold.