Knutby-vitne slått ned etter gudstjeneste

En gravid kvinne som skal vitne mot pastor Helge Fossmo i dag, ble i går overfalt og slått ned på vei fra søndagsgudstjenesten i pinsemenigheten.