Sterke internasjonale reaksjoner mot Israel

En rekke land fordømmer Israels angrep på Libanon, mens USA ber alle parter være tilbakeholdne. FN sender diplomater til Midtøsten i et forsøk på å roe situasjonen.