Frivillig heimreise frå Libanon

Norske myndigheiter jobbar med eit frivillig tilbod om buss frå Libanon til Damaskus. Svenskane førebur evakuering av sine statsborgarar.