Avviser sak mot argentinsk torturist

Det ikke skal reises sak mot en kjent argentinsk torturist i Spania. Han kan rettsforfølges i hjemlandet, mener spansk høyesterett.