Museliten jomfrufødsel på japansk

Japanske forskere har fått frem en mus med to mødre og ingen far. En mus født uten befruktning fra en han - ganske enkelt en jomfrufødsel.