- Alliert mistenksomhet bidro til krig

FNs leder av våpeninspeksjonen i Irak, Hans Blix, tror Tyskaland og Frankrike stoppet et engelsk kompromissforslag i FNs sikkerhetsråd på grunn av mistenksomhet mot USA.