Kritiserer bistandskolleger

Afghanistankomiteen og Kirkens Nødhjelp er blant 54 organisasjoner som har skrevet under på et brev der de ber NATO øke innsatsen i sikkerhetsarbeidet i Afghanistan. Leger Uten Grenser og Røde Kors reagerer kraftig.